MBC Studio

Ngày: 01/01/2020

MBC STUDIO được thành lập ngày 12/06/2017 chuyên sản xuất phim điện ảnh và quản lý nghệ sĩ.

Một số phim điện ảnh như:

Phim điện ảnh: Siêu Sao Siêu Ngố

Phim Điện Ảnh: Hạ Cuối Tình Đầu

Quản lý các nghệ sĩ:

Nhóm nhạc toàn năng P336

Nhóm nhạc O2O Girl Band