Ghép Đôi Thần Tốc Online

►►►Chương trình được phát sóng vào khung giờ 20h Thứ Sáu hàng tuần trên MyClip, 21h00 Thứ Sáu Hàng tuần trên youtube MCV Media

Xem Video Đăng kí tham gia