PHÂN PHỐI VÀ KINH DOANH NỘI DUNG GIẢI TRÍ

trên mọi nền tảng như truyền hình, kỹ thuật;
sự kiện, chiến lược thương hiệu,...

MCV CORPORATION luôn bắt đầu hành trình đến trái tim bằng

SỰ TỬ TẾ VÀ TẬN TÂM

Hơn 336 CHƯƠNG TRÌNH đã sản xuất và phát hành để phục vụ hàng triệu khán giả trong và ngoài nước

ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC DOANH NGHIỆP
với đa dạng gói dịch vụ quảng cáo

https://mcv.com.vn/wp-content/uploads/2020/03/sang-tao.png

SÁNG TẠO
NỘI DUNG CHO KHÁN GIẢ

https://mcv.com.vn/wp-content/uploads/2020/03/tai-tro.png

TÀI TRỢ
CÁC CHƯƠNG TRÌNH

https://mcv.com.vn/wp-content/uploads/2020/03/lap-chien-luoc.png

LẬP CHIẾN LƯỢC
TRUYỀN THÔNG

https://mcv.com.vn/wp-content/uploads/2020/03/quan-ly-kenh-truyen-thong.png

QUẢN LÝ
KÊNH TRUYỀN THÔNG
MẠNG XÃ HỘI

https://mcv.com.vn/wp-content/uploads/2020/03/san-xuat-video.png

SẢN XUẤT VIDEO
TRUYỀN TẢI THÔNG ĐIỆP
THƯƠNG HIỆU

https://mcv.com.vn/wp-content/uploads/2020/03/mo-rong-thuong-hieu-online.png

MỞ RỘNG ĐỘ NHẬN DIỆN
TRÊN CÁC VIDEO
PHÁT HÀNH ONLINE

Lan toả NHỮNG THÔNG ĐIỆP GIÁ TRỊ
đầy tính nhân văn đến cộng đồng

Kết nối với
MCV CORPORATION ngay khi cần