MBC Network

Ngày: 01/01/2020

MBC NETWORK được thành lập năm 2017 chuyên về ngành Tổ chức sự kiện, đã thành công khi ra mắt Dịch vụ mai mối Offline Bạn muốn hẹn hò vào năm 2018. Sự kiện vừa tiếp nối hành trình mai mối của “Bạn muốn hẹn hò?”, vừa mang đến những buổi hẹn hò lãng mạn cho người độc thân trên khắp cả nước.