Mời Cử tri xem thông tin tổng hợp về bầu cử tại website của Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM

Ngày: 20/05/2021

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về bầu cử đến Cử tri một cách nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời thông qua các kênh trực tuyến.

Trang thông tin điện tử cung cấp thông tin tổng hợp về bầu cử, gồm:
– Thông tin về hoạt động của Uỷ ban bầu cử TP.HCM
– Thông tin về công tác tiếp xúc Cử tri;
– Hỏi và đáp về bầu cử;
– Quy trình bỏ phiếu bầu cử;
Tra cứu địa điểm bỏ hiếu cho Cử trị;
– Danh sách ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XV;
– Danh sách ứng cử viên Đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 – 2026;
– Văn bản liên quan đến công tác bầu cử.
Cử tri có thể truy cập vào địa chỉ www.ict-hcm.gov.com/baucutphcm hoặc sử dụng ứng dụng quét mã QR code trên thiết bị thông minh để quyét mã QR code sau:

(Chi tiết bài viết tại website của Sở chuyên mục: “Thông tin tuyên truyền”, mục “Thông tin điện tử”.)