Các ông bố nói gì | Tập 3: Quách Ngọc Tuyên khóc nức nở vì mải công việc bỏ rơi vợ con sau khi sinh

14/02/2020