Ctalk #46 I Bác sĩ Phạm Nguyên Quý và những chia sẻ về việc TẦM SOÁT UNG THƯ DẠ DẠY cho bệnh nhân

04/12/2021