Giữ thăng bằng ném và hứng bóng - GĐ chị Nguyễn Thị Bảo Ngân | GĐTT - Tập 49 | 21/08/2016

21/08/2016