Bạn Có Thực Tài - Năm 2014

Năm 2014

Điểm độc đáo trong “Bạn Có Thực Tài” chính là mỗi thí sinh chỉ sẽ có 2 phút trình diễn. Trong 1 phút đầu tiên của tiết mục dự thi, 50 BGK khán giả sẽ bấm nút Đỏ/ Xanh để quyết định thí sinh có được quyền biểu diễn tiếp tục hay không. Nếu trên 50% khán giả bấm nút Xanh, đồng nghĩa với việc thí sinh được tiếp tục biểu diễn hết tiết mục dự thi, ngược lại, nếu trên 50% khán giả bấm nút Đỏ, tiết mục dự thi sẽ phải ngưng lại và bị loại.

Xem Video Đăng kí tham gia