Đấu Trường Đường Phố

22h45 thứ tư hàng tuần trên HTV7 từ ngày 4/11/2020

Xem Video Đăng kí tham gia