Real Love Fake Love - Yêu Thật Yêu Giả

22H30 Chủ Nhật trên kênh HTV7

“Real Love Fake Love - Yêu Thật Yêu Giả” là một chương trình thực tế về đề tài tình yêu, mỗi tập sẽ có 3 bạn trẻ tham gia để tìm kiếm đối tượng phù hợp với mình, trong đó có 1 nhân vật chính và điểm hấp dẫn của chương trình là sẽ có 1 bạn real love - thực sự thích nhân vật chính và một bạn diễn viên làm nhân vật fake love để thử thách tình cảm của nhân vật chính.
Nếu nhân vật chính chọn đúng người thích mình thì cả hai ra về cùng nhau.
Nếu nhân vật chính chọn sai người (là diễn viên của chương trình) thì sẽ phải ra về 1 mình.

Xem Video Đăng kí tham gia