MCV Network

Ngày: 30/12/2019

MCV Network đặt trụ sở tại Mỹ với định hướng phát triển nội dung theo xu hướng toàn cầu hoá. Với chức năng phối hợp cùng nhà sản xuất nội dung MCV, MCV Network tạo ra một hệ sinh thái nhằm phục vụ nội dung cho khán giả toàn thế giới.

Cụ thể, MCV Network đã cùng MCV Media ghi hình và sản xuất các chương trình Vợ chồng son, Hẹn ăn trưa, Chát với mẹ bỉm sữa,… tại Mỹ. Đồng thời dịch sub tiếng Anh cho các chương trình.