SỨ MỆNH TRAO CHO BẠN

CƠ HỘI PHÁT TRIỂN
NĂNG LỰC BẢN THÂN

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
CHUYÊN NGHIỆP

NHỮNG ĐỒNG ĐỘI
NHIỆT HUYẾT VÀ TÀI NĂNG

CÁC VỊ TRÍ ĐANG CHỜ BẠN

PHÒNG KINH DOANH

Account Manager

Xem thêm
App Project Manager Assistant

Xem thêm
Digital Marketing

Xem thêm
Marketing Account Intern

Xem thêm

PHÒNG THIẾT KẾ

Graphic Designer

02

Xem thêm

IT

SRE Engineer

Xem thêm
Senior Product Owner

Xem thêm
Senior Product Designer

Xem thêm
Senior Mobile App Developer (Android/iOS)

Xem thêm
Senior Manual QC Engineer

Xem thêm
Senior Fullstack Developer

Xem thêm
Senior Automation QC Engineer

Xem thêm
QA Manager

Xem thêm
QC Engineer

Xem thêm
Product Owner

Xem thêm
Flutter Developer

Xem thêm
Java Backend Developer

Xem thêm
Fullstack Developer

Xem thêm

PHÒNG SOCIAL

JD BIÊN TẬP VIÊN SOCIAL

Xem thêm
PARTNERSHIP

Xem thêm
BIÊN TẬP VIÊN YOUTUBE

Xem thêm
BIÊN TẬP VIÊN PHÁT HÀNH

Xem thêm
Biên Tập Viên Social

05

Xem thêm
SEO YouTube

03

Xem thêm

PHÒNG NHÂN SỰ

Chuyên Viên Tuyển Dụng

01

Xem thêm

PHÒNG KẾ TOÁN

PHÒNG SẢN XUẤT