SỨ MỆNH TRAO CHO BẠN

CƠ HỘI PHÁT TRIỂN
NĂNG LỰC BẢN THÂN

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
CHUYÊN NGHIỆP

NHỮNG ĐỒNG ĐỘI
NHIỆT HUYẾT VÀ TÀI NĂNG

CÁC VỊ TRÍ ĐANG CHỜ BẠN

PHÒNG KINH DOANH

Nhân viên Telesales

03

Xem thêm

PHÒNG KẾ TOÁN

Nhân viên Kế toán (Ưu tiên Hà Nội)

04

Xem thêm

PHÒNG SẢN XUẤT

Trợ lý Tổ chức sản xuất

03

Xem thêm

PHÒNG SOCIAL

Motion Graphic Designer

02

Xem thêm
BTV YouTube

10

Xem thêm
SEO YouTube

03

Xem thêm

PHÒNG NHÂN SỰ

Thư ký Tổng Giám Đốc (Ưu tiên tiếng Anh hoặc tiếng Nhật)

01

Xem thêm
Nhân viên Lễ tân - Hành chính

02

Xem thêm