SỨ MỆNH TRAO CHO BẠN

CƠ HỘI PHÁT TRIỂN
NĂNG LỰC BẢN THÂN

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
CHUYÊN NGHIỆP

NHỮNG ĐỒNG ĐỘI
NHIỆT HUYẾT VÀ TÀI NĂNG

CÁC VỊ TRÍ ĐANG CHỜ BẠN

PHÒNG THIẾT KẾ

Digital Designer

01

Xem thêm

PHÒNG KINH DOANH

Quản lí kinh doanh và khai thác phim trường

01

Xem thêm
[HN - HCM] Key Account Manager

02

Xem thêm
Sales Assistant

01

Xem thêm
Digital Sale

03

Xem thêm
Nhân viên Telesales

03

Xem thêm

PHÒNG KẾ TOÁN

Nhân viên Kế toán (Ưu tiên TP.HCM)

04

Xem thêm

PHÒNG SẢN XUẤT

Nhân viên Kỹ thuật

03

Xem thêm
Trợ lý Tổ chức sản xuất

03

Xem thêm

PHÒNG SOCIAL

DATA Analyser

02

Xem thêm
Motion Graphic Designer

02

Xem thêm
BTV YouTube

05

Xem thêm
SEO YouTube

03

Xem thêm

PHÒNG NHÂN SỰ

NV Hành chính tổng hợp

01

Xem thêm
Thư ký Tổng Giám Đốc (Ưu tiên tiếng Anh hoặc tiếng Nhật)

01

Xem thêm
Nhân viên Lễ tân - Hành chính

02

Xem thêm